You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Sponzori

 
 
 
 
 
 
BARTKA
Jaroslav Tkáč
Výroba drevárskych výrobkov
 
BESKYD
František Suško
Lesná škôlka, obchod s drevom
 
AUTOŠKOLA
Václav HNAT
 

 

     

     

 

Chémiu sa učíme radi

  Svedčí o tom video, na ktorom si môžete pozrieť pokus našich žiakov, ktorí pracujú v chemickom krúžku. Zapojili sa do celoslovenskej chemickej súťaže  - chémia pod pokrievkou "SKÚS POKUS". Spomedzi všetkých odoslaných videí z jednotlivých škôl na Slovensku odborná porota vybrala 30. A naše je medzi nimi - ako jediné zo všetkých škôl v Humennom. Čítať viac ...

Mgr. Andrea Polanská, 27.4.2017

Deň Zeme v ŠKD

   Mesiac apríl je bohatý na mnoho udalostí a jednou z nich je aj Deň Zeme. Žiaci piatich oddelení ŠKD si urobili nádhernú akciu pri príležitosti tohto dňa. Čítať viac ...

Anna Štofiková, 26.4.2017

Kráľ matematiky online - 5. videokonferencia

   Ďalšou aktivitou eTwinningového projektu "Učenie nie je mučenie" boli úlohy z matematiky. Jednou z nich bola matematická osemsmerovka, v ktorej sme vyhľadávali príklady na násobenie a delenie. Podarilo sa nám nájsť 49 príkladov. Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 20.4.2017

IT a čitateľská gramotnosť

   Čítanie aj napriek prieniku informačných technológii do všetkých odvetví spoločenského života nestratilo svoje pôvodné postavenie. Slúži k nadobúdaniu, prehlbovaniu a šíreniu vedomostí. Prienik informačných systémov zvýšil dostupnosť informácií našim žiakom a výrazne skrátil dobu potrebnú na ich nadobudnutie. Čítať viac ...

18.4.2017

Cestami ochrany života a zdravia

    Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov, zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných ... Čítať viac ...

Mgr. So§a Smoleková, 18.4.2017

Príchod jari v ŠKD

  Jar je v plnom prúde, všetko naokolo sa začína zelenať a sú tu aj sviatky jari. Aj žiaci IV. odd. nezaháľali a príchod jari a ich sviatkov preniesli do svojich výtvorov. Čítať viac ...

Anna Štofiková, 18.4.2017

Vyhraj voľno

  Prednedávnom si mohli žiaci našej školy zakúpiť prvé číslo Pugačevských novín a súčasťou týchto novín bol aj kupón s názvom „Vyhraj voľno“. Ak boli splnené dané podmienky, mohli vyhrať jeden deň voľna podľa vlastného výberu.  Čítať viac ...

Natália Gombitová a Michaela Mašlonková, 6.A, 7.4.2017

Deň narcisov

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 21-krát. Aj naša Základná škola Pugačevova sa zapojila do tejto zbierky. Žiaci tento deň podporili finančne, vyrobili výrobky.  Čítať viac ...

Natália Gombitová, 6.A, 7.4.2017

Myslenie je pohyb

    Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti sa žiaci 4.B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže pre žiakov základných škôl, ktorú vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.  Čítať viac ...

Mgr. Erika Lukáčová, 5.4.2017

Kalendár najbližších udalostí
 
Prieskum záujmu o diétnu stravu
Úradné hodiny
 
Pondelok 10:00 - 15:00 hod.
Utorok    13:00 - 15:00 hod.
Aktualizácia známok IŽK
 
Aktualizácia známok IŽK prebieha  pravidelne v týždňových intervaloch.
Aktualizácia stránky
 
27.04.2017 21:10
Optimalizované pre Google Chrome.
Najnovšie fotogalérie

Viedeň
Naj kraslica
Jarný tábor
Lyžiarsky výcvik
Karneval
Srdce plné zdravia
Fašiangy Turíce
Najnovšie video
 
Karneval
Srdce plné zdravia
Štúr - žúr
Hevi Tour 60
Deň rodiny a školy

web2 služby
 
Reklamné prepojenia
     

   
              
Zriaďovateľ
 
Mestský úrad
v Humennom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Slávnostný zápis do 1. ročníka

     Dňa 4. apríla 2017 sa na našej Pugačevke uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Už vo vestibule školy rodičov a budúcich prváčikov privítala a sprevádzala známa rozprávková postavička Mimoň. Usmiate a odvážne deťúrence sa s chuťou pustili do plnenia úloh, v ktorých predviedli svoje vedomosti, ...  Čítať viac ...

Mgr. Erika Lukáčová, 5.4.2017

Plavecký výcvik 6. ročníka

    Tohtoročný plavecký výcvik 6. ročníka sa uskutočnil 14.3.-24.3.2017 na humenskej plavárni.  Výcviku sa zúčastnilo 39 šiestakov. Cieľom výcviku bolo pre začiatočníkov naučiť sa jeden plavecký štýl, ...  Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 2.4.2017

Ako byť sám sebou...

   Adalbert Ludwig Balling raz povedal: „Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných.“  Aj my siedmaci na Základnej škole na Pugačevovej ulici si myslíme to isté. Je dobré nájsť niekoho, s kým môžeme zdieľať to, čo nám prináša život.  Čítať viac ...

Barbora Polanská, 31.3.2017

Prevencia závislosti od alkoholu

     Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slovesa "chicaner"= prekrúcať právo. Znamená to prílišné zámerné preháňanie osoby, kladenie jej prekážok, násilné ponižujúce správanie ...  Čítať viac ...

Mgr. Silvia Brzychcyová, 31.3.2017

Prevencia závislosti od alkoholu

  K nám siedmakom na Základnej škole na Pugačevovej ulici zavítala prednedávnom psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom Mgr. Valentína Lučkaničová, ktorá sa snažila zaujímavým spôsobom poukázať na nežiaduce účinky alkoholu na naše telo i dušu. Čítať viac ...

Dominika Šudíková, VII.C, 31.3.2017

Hviezdoslavov Kubin

     Dňa 29.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín žiakov ročníkov 1. – 4. Dievčatá sa pod vedením triednych učiteliek dobre pripravili a pekne recitovali. Zvíťazila žiačka IV.B triedy Laurika Jakubčová s textom O kozliatkach, ... Čítať viac ...

Mgr. Renáta Procová, 30.3.2017

Žabie taxi na Brestovských rybníkoch

  Jar je už tu, všetko v prírode sa prebúdza a to je čas, kedy ochranári začínajú sledovať reprodukčné ťahy našich obojživelníkov. Našim šiestakom prišla o týchto zaujímavých tvoroch porozprávať Ing. Anna Macková z CHKO Východné Karpaty. Čítať viac ...

Ing. Jana Vajsová, 30.3.2017

Pravda o drogách

  Dňa 28.3.2017 sa na Základnej škole na Pugačevovej ulici uskutočnila pre žiakov 2. stupňa prednáška na tému Pravda o drogách, ktorú zabezpečilo občianske združenie Slovensko bez drog. Čítať viac ...

Mgr. Silvia Brzychcyová, 29.3.2017

Svetový deň vody ...

  Po vzduchu je voda druhou najdôležitejšou látkou v našom živote. Na túto tému môžeme usporiadať mnohé prednášky, besedy aj veľké konferencie. Žiaci 7. ročníka sa na vodu pozreli z hľadiska biológie. Čítať viac ...

Mgr. Andrea Polanská, 25.3.2017

Angličtina je mojím zázračným kľúčom do sveta

   Naša škola sa zapojila do ďalšieho eTwinningového projektu určeného pre druhý stupeň s názvom „English, my magic key to the world. – Angličtina je mojim zázračným kľúčom do sveta.“ Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelková, 25.3.2017

Prváci na návšteve u štvrtákov - Z rozprávky do rozprávky

   Dňa 24.3.2017 prváci navštívili štvrtákov na hodine čítania. Štvrtácka pani učiteľka najprv žiakom porozprávala o Matejovi Hrebendovi a jeho potulkách po svete.  ... Čítať viac ...

Mgr. Renáta Procová, Mgr. Irena Topoľančinová, 25.3.2017

Strana 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk