You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Sponzori

 
 
 
 
 
BARTKA
Jaroslav Tkáč
Výroba drevárskych výrobkov
 
BESKYD
František Suško
Lesná škôlka, obchod s drevom
 
AUTOŠKOLA
Václav HNAT
 

 

 

     

     

 
Čítame spolu

    Školský rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školstva za Rok čitateľskej gramotnosti. Je a bude to teda školský rok plný zaujímavých, pútavých, súťaživých a tvorivých podujatí, v rámci ktorých má byť v centre pozornosti kniha a detský čitateľ. Posolstvom týchto aktivít je predovšetkým viesť žiakov k čítaniu kníh. Čítať viac ...

Mgr. Anna Austová, 24.10.2016

Festival "Zo struny na na strunu" 2016

       Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom uskutočnila detská časť festivalu ľudových spevákov „Zemplín špiva“ pod názvom „Zo struny na strunu“. Zúčastnili sa ho najlepší speváci z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Sobrance. Čítať viac ...

Mgr. Erika Lukáčová, 24.10.2016

Slavici z lavice - Malí slávici si opäť zanôtili

   Aj v tomto školskom roku privítala naša základná škola mladé spevácke talenty z humenských základných škôl už na 4. ročníku súťaže Slávici z lavice. Čítať viac ...

Mgr. Anna Austová, 24.10.2016

Čítame spolu

   Ministerstvo školstva organizuje 24. októbra 2016 o 9.00 h spoločné čítanie rozprávky  v základných školách na celom území Slovenska. Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva. Touto iniciatívou chce počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu. Ministerstvo odporučilo školám, aby sa rozprávka čítala vo vyučovacom jazyku základnej školy a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v jej jazyku.. Čítať viac ...

Tajomstvo v školskej knižnici

    V pondelok po vyučovaní mali žiaci 3.A nevšedný zážitok. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti navštívili školskú knižnicu. Do tajov knižnice ich zasvätila pani učiteľka Hudáková... Čítať viac ...

Mgr. Monika Gajdošová, 19.10.2016

Hrdinovia v akcii

    Spoločnosť Falck - Záchranná a. s. pod záštitou primátorky mesta Humenné zorganizovala dňa 14. 10. 2016 25. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou ZÁCHRANA 2016. Čítať viac ...

Mgr. Erika Lukáčová, 14.10.2016

Noc s Modrou knihou rozprávok

    V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaci III.B triedy vo štvrtok strávili na škole Noc s Modrou knihou rozprávok. Prečo práve s touto knihou? Odpoveď je jednoduchá. Jej autor Ľubomír Feldek sa v pondelok dožil krásneho jubilea 80. rokov. Čítať viac ...

Mgr. Beáta Babinová, 14.10.2016

Šarkaniáda v ŠKD

    Fijú, fijú, fijú, silný vietor fúka... Ale kdeže! V športovom areáli našej školy zavládlo bezvetrie. Deti to však netešilo. Pýtate sa, prečo? Nuž, púšťať šarkany, ... Čítať viac ...

Iveta Mochnacká, 11.10.2016

Európsky deň jazykov

    Každoročne 26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov. Práve v tento deň máme výnimočnú príležitosť prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít zvýšiť naše povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť ... Čítať viac ...

Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Jana Vaľková Andrašková, 6.10.2016

Ako keby slniečko zasvietilo na sneh

   Je tu jesenný čas. Obdobie, kedy príroda zhadzuje zelený šat a odieva sa do farieb zlata. Obdobie, kedy namiesto dotykov horúcich slnečných lúčov hladia naše tváre chladné závany vetra.  Čítať viac ...

Mgr. Valéria Hudáková, 5.10.2016

Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

   Neuplynul ešte ani mesiac školského roku a už prvé krôčiky našich prváčikov viedli do školskej knižnice. Na pozvanie vedúcej ŠK si prišli v sprievode svojich vychovávateliek prezrieť priestory knižnice a oboznámiť sa so systémom vypožičiavania kníh.  Čítať viac ...

Mgr. Valéria Hudáková, 30.9.2016

Kalendár najbližších udalostí
 
Prieskum záujmu o diétnu stravu
Úradné hodiny
 
Pondelok 10:00 - 15:00 hod.
Utorok    13:00 - 15:00 hod.
Aktualizácia známok IŽK
 
Aktualizácia známok IŽK prebieha  pravidelne v týždňových intervaloch.
Aktualizácia stránky
 
25.10.2016 00:19
Optimalizované pre Google Chrome.
Najnovšie fotogalérie

Viedeň
Naj kraslica
Jarný tábor
Lyžiarsky výcvik
Karneval
Srdce plné zdravia
Fašiangy Turíce
Najnovšie video
 
Karneval
Srdce plné zdravia
Štúr - žúr
Hevi Tour 60
Deň rodiny a školy

web2 služby
 
Reklamné prepojenia
     

   
              
Zriaďovateľ
 
Mestský úrad
v Humennom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Už sme privítali jeseň

    Jeseň nám ukázala svoju tvár v podobe posledných teplých lúčov babieho leta, ale predstavila sa nám i v podobe chladných rán s kvapkami dažďa. Čítať viac ...

Mgr. Jana Macháčková 28.9.2016

V športovom duchu

    Krásne nadobudnuté vzťahy medzinárodných priateľstiev sa ešte viac upevnili v školskej telocvični, kde popri telesných aktivitách sme si náladu zlepšili dobrou hudbou pri tanečných variáciách Zumby. Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 26.9.2016

V jednom z najkrajších miest Poľska

    Štvrtok sa začal veľmi zavčasu, pretože nás čakali vzdialenejšie miesta ako Swidnica, kde sme mohli obdivovať najväčší drevený kostolík (kostol pokoja)  v Poľsku. Ďalej nasledovalo druhé najväčšie mesto v Poľsku  ... Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 26.9.2016

Športovo-vedomostná súťaž

     Dňa 23. 9. 2016 sa v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom uskutočnila športovo – vedomostná súťaž žiakov humenských základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo sedem päťčlenných družstiev, ktoré súťažili  ... Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 25.9.2016

V Krkonošiach

 Navštíviť Krkonoše z Poľskej strany má tiež svoje čaro a to aj preto, že sa tu nachádza drevený kostolík, ktorý je dovezený z Nórska a bol pôvodne postavený v 12 str. Do Poľska bol privezený pred 150 rokmi.   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 22.9.2016

V duchu porovnávania minulosti a súčasnosti

  V utorok sme naše aktivity začali v miestnom múzeu keramiky, kde sme mali možnosť detailnejšie nahliadnuť ako sa vyvíjali motívy zdobenia Boleslawieckej keramiky a taktiež vidieť rozdiely v technike, ...   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 20.9.2016

Prvý deň v Poľsku

   Hneď ráno nás privítala pani riaditeľka a ukázala nám priestory školy. Obrovským zážitkom bola návšteva jednej z 23 fabrík na výrobu Boleslawieckej keramiky. ...   Čítať viac ...

Erasmaci, 19.9.2016

V starobylom Krakowe

    Na ceste do Poľského mesta Boleslawiec sme sa zastavili v starobylom Krakowe ...   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 19.9.2016

Európsky deň športu

    Dňa 14.9.2016 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň športu, ktorý bol súčasťou Európskeho týždňa športu, vyhláseného Európskou úniou.
      Tohto dňa sa zúčastnilo 440 žiakov školy.
...
  Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 19.9.2016

Školská knižnica

Milí spolužiaci, naši čitatelia,

naša školská knižnica vám otvára svoje priestory i v školskom roku 2016/17. Opäť dostávate skvelú príležitosťou na to, aby ste navštívili naše „kráľovstvo“ kníh a vypožičali si knihu, ktorá vás osloví a zaujme. Chceme vás ubezpečiť, že máme dostatok zaujímavých knižných titulov, ...  Čítať viac ...

Mgr. Valéria Hudáková, 18.9.2016

Naša piata videokonferencia - hodnotenie projektu

 Projekt „Vybrané slová bez mučenia“ bol v školskom roku 2015/2016 ocenený 3. miestom v národnej súťaži O najlepší projekt eTwinning pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity Tatiany Čorejovej. Dňa 24. júna 2016 boli žiaci24. júna ektronickú kú spol so svojou ...   Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 5.7.2016

Vybrané slová po Z

  Po desaťmesačnom putovaní krajinami obojakých spoluhlások sa naši tretiaci ocitli v poslednom kráľovstve. Vládcovia tohto kráľovstva kráľ Zdeno a kráľovná Zita ich srdečne privítali a pripravili im zaujímavú Tvorivú dielňu, ...   Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 5.7.2016

Obstáli sme v najväčšom vzdelávacom ekoprograme sveta

    Najväčší vzdelávací ekoprogram na svete nesie meno Zelená škola. Koordináciu programu v Slovenskej republike zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť environmentálnych organizácií ŠPIRÁLA.   Čítať viac ...

Mgr. Ján Andrejčík, 30.6.2016

Strana  1 

 

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk