Hodina deťom
Posledný zvonček
Daruj knihu knižnici
Naši štvrtáci natočili videoklip
Na hodinách mediálnej výchovy vychvovávame uspešných moderátorov
Oceňovanie najúspešnejších žiakov a rozlúčka deviatakov
Pugačevské noviny
Posledný výlet
Najlepší slovenčinár
Školský futbalový turnaj
Výlet druhákov v ZOO
Mestský viacboj všestrannosti
Deň rodiny a školy
Medzinárodný deň detí
Opäť sme sa divadlili
Challange Day 2017
Naše hlavné mesto
Ocenenie z mestského úradu
Deň našich mamičiek a oteckov v 4.A triede
Kováčovci opäť roztvorili svoje srdcia
Škola v prírode
Deň matiek v 3.A
Videokonferenčný hovor s moskovskými priateľmi
Spolupráca s MŠ
Chémiu sa učíme radi
Vyhraj voľno
Deň narcisov
Zápis do 1. ročníka
Plavecký výcvik 6. ročníka
Ako byť sám sebou ...
Prevencia je vždy potrebná
Prevencia závislosti od alkoholu
Hviezdoslavov Kubín
Žabie taxi na Brestovských rybníkoch
Pravda o drogách
Svetový deň vody ...
Prváci na navšteve u štvrtákov - Z rozprávky do rozprávky
Deň ľudovej rozprávky
Cloze test 2017
Deň otvorených dverí
Zázraky sa rodia v srdciach dobrých ľudí
Jarný tábor - Thermalpark a plaváreň
Jarný tábor - Vysoké Tatry
Jarný tábor v duchu histórie, prírody a zábavy
Jarný tábor - 2. deň - Navštívili sme VTC v Košiciach
Jarný tábor - 2. deň
Jarný tábor - Pugačevský jarnoprázdninový pondelok
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách ANJ
Prezentácia knihy - Trblietavé hviezdičky nad hradbami, zámkami a kaštieľmi
Úcta v podaní druhákov
Opakovanie učiva o lese v kaštieli
Návšteva klziska
Beseda so spisovateľkou Vierou Čurmovou
Učíme sa zdravo žiť
Pugačevkári ukončili 1. polrok príjemne a veselo
Karneval ako polročná odmena
Čítaj a zlepši sa v ANJ
Ivkova biela mať - tvorivá dielňa
Keď učenie baví
Vianočné aktivity na hodinách ANJ
Šťastie, zdravie, pokoj svätý ...
Zázraky Vianoc ...
Ľudské práva
Vianočná ozdoba 2016
Slepé mapy
Ukončenie projektu Červené stužky
Záchranár CO - môj kamarát
Pasovačka prvákov
Pugačevka otvára nové cesty za poznávaním národných kultúr
Celoslovenská kampaň Červené stužky
Olympiáda zo SJL
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Halloweenske aktivity
Milá babka a dedko
26. október v III.B
Návšteva planetária
Zo struny na strunu
Slavici z lavice
Čítame spolu
Tajomstvo v školskej knižnici
Hrdinovia v akcii
Noc s modrou knihou rozprávok
Európsly deň jazykov
Ako keby slniečko zasvietilo na sneh
Už sme privítali jeseň
Európsky deň športu